Skladištenje

SKLADIŠTENJE

U vremenu kada je smanjenje operativnih troškova u lancu snabdevanja postalo uslov za opstanak kompanija na tržištu, prepuštanje logističkih operacija profesionalcima predstavlja značajan korak ka racionalnijem poslovanju.

        POLET u svojim skladištima na secištu međunarodnog puta E-75 (Koridor X) i međunarodnog puta E-761 (Paraćin-Zaječar) klijentima pruža kompletnu logističku uslugu.

             POLET raspolaže sa više hiljada kvadratnih metara magacinskog prostora, u tehnologiji selektivnih paletnih regala i blok sistem skladištenja. Takođe su prisutne i operacije iz cross-dock tehnologije skladišta čime se znatno smanjuju troškovi i vreme skladištenja robe. POLET takođe raspolaže sa 2 carinska skladišta (otvorenim i zatvorenim carinskim skladištem).  

SKLADISTENJE