Špedicija

Špedicija

Našim klijentima pružamo brzo i jednostavno carinjene robe.

Iskustvo naše firme u dugodošnjem špediterskom radom i mnogobrojnim zadovoljnim klijentima, garancija su kvaliteta usluga koje pružamo.

Telefon za kontakt za usluge špedicije: 

+381 (0) 63 510 048 

O-NAMA